Statistische verhalen vertellen over proces en kwaliteit

Als kwaliteitsmanager, black belt of green belt, onderzoeker of engineer ben je dagelijks bezig met de kwaliteit van de processen en producten/diensten die je levert. Verbeteren van deze processen leidt tot een betere kwaliteit, beheersen van deze processen zorgt voor een betrouwbaar resultaat. En data zijn er over het algemeen meer dan genoeg, maar worden ze wel goed gebruikt?

Om dat te realiseren moet je inzicht hebben in de dynamiek van het proces en dat kan door op de juiste wijze data over het proces te verzamelen en ze daarna ook nog goed te analyseren. Data verzamelen is de kwaliteitsafdeling niet vreemd, een goede analyse laat echter vaak op zich wachten.

De insteek van deze ‘cursus’ is eigenlijk meer het gesprek over het gebruik van data om de processen te verbeteren. Met nadruk wordt gesteld dat het niet primair gaat om het maken van sommetjes of grafiekjes. Het gaat om het opbouwen van kennis over en inzicht in processen om deze te beheersen en te verbeteren. Op basis van data.

De basisgedachte daarvan is de Statistische Denkwijze, in beeld te brengen door onderstaande figuur.

Daarvoor doorlopen we vijf stadia

 1. Leren kennen van het proces en formuleren informatiebehoefte en meetgrootheid
 2. Ideeën ontwikkelen wat we met de data zouden moeten doen en wat we zouden kunnen doen om de informatiebehoefte in te vullen
 3. Daadwerkelijk realiseren van deze beelden en analyses
 4. Terugvertaling van data naar proces
 5. Dat omzetten in een goede verhaallijn en presenteren

Om maximaal nut te hebben van deze training gaan we aan de gang met een eigen dataset. Alle deelnemers formuleren een onderzoeksgebied, waar onderzoeksvragen over worden gesteld en waarover meer dan voldoende data beschikbaar zijn. Deze datasets worden ingezet om de aangeboden leerstof te oefenen en de onderzoeksvraag wordt geformuleerd om dit oefenen ook nog iets concreets op te laten leveren.

De onderzoeksvraag en de dataset worden voorafgaand aan de training ingediend en besproken conform het bijgeleverde formaat (zie bijlage). Het gaat dan over:

 • Welk proces en welk bedrijfsonderdeel betreft het
 • Wat is het fenomeen dat je wilt onderzoeken
 • Wat is daartoe de aanleiding
 • Welke data worden verzameld en op welke wijze
 • Wat zijn de onderzoeksvragen

In de voorbereiding bespreken we het te onderzoeken proces van je keuze en de beschikbare datasets.

Inhoud

De training bestaat uit de volgende vijf trainingsdagen:

Dag 1

 • in kaart bregen van de processen, beschrijven van de variabelen in de dataset en deze koppelen aan het proces. Eerste schermutselingen met de data

Dag 2

 • primaire analyse van de data, voornamelijk stratificeren van de data en visualisatie via tabellen en grafieken

Dag 3

 • verdiepen van de vragen over het proces op basis van de primaire analyse, beantwoorden van de onderzoeksvragen

Dag 4

 • opbouwen van een goed verhaal, verhaallijnen, opzetten van het verhaal over het proces aan de hand van de data

Dag 5

 • verfijnen van de inzichten, completeren van alle analyses en houden van het verhaal.

Voor deze training wordt gebruik gemaakt van Excel (2007/2010/2013) en/of Minitab of Statistica als software. De keuze om vooral Excel te betrekken in de training ligt in het feit dat de drempel daarvoor lager ligt en daarmee de toegankelijkheid voor data analyse verlaagt. Daarnaast zijn de afnemers van de analyseresultaten gewend aan Excel-uitvoer en niet zozeer aan Minitab of Statistica -uitvoer, waardoor ook bij deze partij de acceptatie en herkenning wordt vergroot.

Documentatie

 • Cursusmap
 • Boek ‘111 instrumenten voor kwaliteitsverbetering’ door A.D. Oosterhoorn
 • Uitgebreiden documentatie Excel
<< Terug

Doelgroep

Iedereen die een oordeel moet vormen over een proces om te beheersen en/of te verbeteren en toegang heeft tot data

Duur

5 dagen

Kosten

Op aanvraag

Deel deze training:
Meer weten over de training Statistische verhalen vertellen over proces en kwaliteit?
U gebruikt een verouderde browser!

Werk uw huidige browser bij naar de laatste versie. Update mijn browser nu

×