Product FMEA (toegepast op eigen product)

Een DFMEA (Design Failure Mode and Effect Analysis) of een product FMEA is een gestructureerde risico analyse van een product. Het opstellen van de DFMEA is een vast onderdeel van de productvrijgave. Alhoewel de techniek is opgezet om in het ontwikkeltraject van het product vorm te krijgen wordt de methode ook toegepast op bestaande producten indien er klantenklachten zijn die terug te voeren zijn tot het productdesign.

Het woord ‘risico’ komt in de nieuwe ISO9001-2015 minstens 43 keer voor, reden te meer om op gestructureerde wijze naar de risico’s te kijken.

Door toepassen van een DFMEA wordt op gestructureerde wijze in een multidisciplinair samengesteld team gekeken naar mogelijk tekortkomingen van het product in het ontwerp, de mogelijke effecten die dit falen heeft voor de klant, de mogelijke oorzaken van dit falen gezien vanuit het ontwerpproces en de controle maatregelen die tijdens het ontwerpproces worden genomen. Een kwantitatieve inschatting van de effecten, kans van optreden van de oorzaken en de effectiviteit van de controle maatregelen maakt het mogelijk om de gevonden risico’s te rangschikken. Met behulp van deze rangschikking kunnen vervolgens de prioriteiten worden bepaald voor het nemen van de vereiste acties om de risico’s te elimineren.

Resultaten

  • Zelfstandig een product/design FMEA kunnen uitvoeren.
  • Voorstellen ter verbeteringen (risico verlaging) kunnen formuleren en implementeren.

Inhoud

Voorafgaand aan de workshop vindt overleg plaats over de producten van uw organisatie waarop de DFMEA in de workshop zal worden toegepast.

  • Algemene inleiding voor FMEA en de plaats van DFMEA in het product- en procesontwikkeltraject.
  • Verklaring van de diverse elementen van een DFMEA
  • Opstellen van de dubbelmatrix met behulp van Quality Function Deployment waarin de relatie wordt gelegd tussen klantenwensen, functies van het product en de componenten van het product.
  • Uitvoeren van een DFMEA op een product van eigen organisatie

Uiteindelijke heeft u aan het eind van de twee dagen een direct toepasbare DFMEA met de bijbehorende dubbelmatrix of QFD-matrix.

Documentatie

Cursusmap

<< Terug

Duur

2 dagen

Kosten

Op aanvraag

Deel deze training:
Meer weten over de training Product FMEA (toegepast op eigen product)?
U gebruikt een verouderde browser!

Werk uw huidige browser bij naar de laatste versie. Update mijn browser nu

×