Proces FMEA (toegepast op eigen proces)

Een PFMEA (Process Failure Mode and Effect Analysis) of een proces FMEA is een gestructureerde risico analyse van een proces. Het opstellen van de PFMEA is een vast onderdeel van de procesvrijgave. Alhoewel de techniek is opgezet om in het ontwikkeltraject van het proces vorm te krijgen wordt de methode ook toegepast op bestaande processen indien er klantenklachten zijn die terug te voeren zijn tot het niet goed functioneren van het proces. De PFMEA is niet alleen toepasbaar op productieprocessen, maar ook op verpakkingsprocessen, logistieke processen, etc.

Het woord ‘risico’ komt in de nieuwe ISO9001-2015 minstens 43 keer voor, reden te meer om op gestructureerde wijze naar de risico’s te kijken.

Door toepassen van een PFMEA wordt op gestructureerde wijze in een multidisciplinair samengesteld team gekeken naar mogelijk falen van het proces, de mogelijke effecten die dit falen heeft voor de klant, de mogelijke oorzaken van dit falen en de controle maatregelen die worden genomen. Een kwantitatieve inschatting van de effecten, kans van optreden van de oorzaken en de effectiviteit van de controle maatregelen maakt het mogelijk om de gevonden risico’s te rangschikken. Met behulp van deze rangschikking kunnen vervolgens de prioriteiten worden bepaald voor het nemen van de vereiste acties om de risico’s te elimineren.

Resultaten

  • Zelfstandig een proces FMEA kunnen uitvoeren.
  • Voorstellen ter verbeteringen (risico verlaging) kunnen formuleren en implementeren.

Inhoud

Voorafgaand aan de workshop vindt overleg plaats over de processen van uw organisatie waarop de PFMEA in de workshop zal worden toegepast.

  • Algemene inleiding voor FMEA en de plaats van PFMEA in het product- en procesontwikkeltraject.
  • Verklaring van de diverse elementen van een PFMEA
  • Opstellen van de dubbelmatrix met behulp van Quality Function Deployment waarin de relatie wordt gelegd tussen klantenwensen, specificaties van het product dat uit het proces komt en de processtappen om het product te maken.
  • Uitvoeren van een PFMEA op een proces van eigen organisatie

Uiteindelijke heeft u aan het eind van de twee dagen een direct toepasbare PFMEA met de bijbehorende dubbelmatrix of QFD-matrix.

Documentatie

Cursusmap

<< Terug

Doelgroep

Medewerkers die verantwoordelijk zijn voor en betrokken zijn bij het ontwikkelen en beheersen van processen.

Duur

2 dagen

Kosten

Op aanvraag

Deel deze training:
Meer weten over de training Proces FMEA (toegepast op eigen proces)?
U gebruikt een verouderde browser!

Werk uw huidige browser bij naar de laatste versie. Update mijn browser nu

×