Meetsysteem analyse

Vaststellen of de verkregen data betrouwbaar genoeg zijn om daar conclusies uit te trekken is een basisvoorwaarde voor procesbeheersing en verbetering. Kwaliteitsverbetering van de processen richt zich steeds meer op het meetbaar maken van deze processen. Het meten van deze processen gaat echter gepaard met een zekere mate van onzekerheid. De gemeten variatie is altijd een combinatie van:

 • proces variatie
 • variatie ten gevolge van het meetproces.

Om juiste beslissingen te kunnen nemen moet het aandeel van het meetproces in de totale variatie bepaald kunnen worden.

Er is een gestandaardiseerde methode ontwikkeld om de meetmethode te onderzoeken. Deze methode, die als apart onderdeel in QS9000/ISO-TS16949 is opgenomen, beoordeelt de meetmethode op

 • Lineariteit
 • Stabiliteit in de tijd
 • Onzuiverheid
 • Reproduceerbaarheid
 • Herhaalbaarheid
 • Werkwijze bij subjectieve beoordelingen

Om u te ondersteunen bij de implementatie van MSA kunnen wij voor u een eendaagse workshop verzorgen, waarin de MSA methodiek wordt toegepast op uw eigen uw eigen meetprocessen. Voor deze toepassing worden in de voorbereiding van de workshop in overleg met u geschikte meetprocessen gekozen.

Resultaten

 • Zelfstandig een meetsysteemanalyse (MSA) kunnen uitvoeren.
 • De resultaten van een MSA in kwantificeerbare grootheden kunnen weergeven en interpreteren.
 • Een gefundeerd oordeel kunnen geven over de bruikbaarheid van de meetmethode.
 • Voorstellen ter verbeteringen kunnen formuleren en implementeren.

Inhoud

In de training komen alle elementen aan bod voor het doorgronden en uitvoeren van een standaard Meetsysteem Analyse, zowel in meetwaarden als in subjectieve beoordelingen

 • Beoordeling van het meetsysteem op lineariteit, stabiliteit, onzuiverheid, reproduceerbaarheid, herhaalbaarheid en R&R.
 • Statistische technieken (kentallen, grafieken en regelkaarten en normale verdeling).
 • Opzet en uitvoering van onderzoek naar stabiliteit, onzuiverheid en lineariteit.
 • Opzetten en uitvoeren van onderzoek naar reproduceerbaarheid en herhaalbaarheid.
 • Uitvoeren van de methode op een bedrijfseigen case.
 • Kwantificeren en interpreteren van de resultaten
 • Formuleren en implementeren van verbetervoorstellen

Documentatie

 • Cursusmap
<< Terug

Doelgroep

Medewerkers die betrokken zijn bij het opstellen van meetsystemen en het uitvoeren van de metingen, zoals kwaliteitscontroleurs, medewerkers van de meetkamer en engineers.

Duur

1 dag

Kosten

Op aanvraag

Deel deze training:
Meer weten over de training Meetsysteem analyse?
U gebruikt een verouderde browser!

Werk uw huidige browser bij naar de laatste versie. Update mijn browser nu

×