Basisstatistiek voor kwaliteitsmanagement (met Excel)

Veel kwaliteitsafdelingen zitten op een enorme berg data, waar zeer waardevolle informatie aan te onttrekken is. Maar in veel gevallen ontbreekt de vaardigheid van data analyse en het inzicht wat precies met de data te doen en welke informatie deze in zich dragen. Daar zouden we veel meer mee kunnen doen.

Om de kwaliteit van producten en diensten te borgen of te verbeteren is inzicht in het voortbrengende proces noodzakelijk. De enige manier om daar goed zicht op te krijgen is door het doen van waarnemingen aan het proces, meestal in de vorm van metingen of waarderingen. Deze worden dan omgezet in data. Gebruik van deze data levert de mogelijkheid om te leren begrijpen hoe het proces nu echt werkt en waar dat van afhankelijk is.

Het toepassen van statistiek zonder gebruik te maken van de computer is ondenkbaar in deze tijd. Maar het behoefte geen uitgebreid statistisch pakket om toch goede analyses uit te voeren, Excel is toereikend voor de alledaagse toepassingen.

Indien gewenst en noodzakelijk wordt eerste een introductie van Excel uitgevoerd, waarin vooral het gebruik gericht op het registreren en verwerken van data voorop staat.

Resultaten

Na afloop van de training zijn de deelnemers in staat om

 • Situtaties te herkennen die toepassing van de geschikte data analyse vragen
 • De geschikte methode ook zelf toe te passen
 • De resultaten te presenteren

Mogelijk vervolg:

 • Statistische verhalen vertellen over proces en kwaliteit

Inhoud

Met redelijk simpele statistische methoden in combinatie met Excel is al snel veel inzicht te halen uit de datasets die normaal gesproken in de kasten staan of liggen opgeslagen in de grote harde schijven van de computers. Om die informatie te ontsluiten is deze training bedoeld. Tevens wordt gesproken over de statistische denkwijze die aangeeft hoe je tegen processen aan kunt kijken vanuit een statistisch perspectief. En we introduceren de statistische leerstrategie.

In de training gebruiken we veel van de verschillende methodieken vanuit de statistische gereedschapskist. En die gereedschapskist is behoorlijk gevuld. Zo komen in de training voor methoden om:

 • Opzetten van datasets voor analyse
  • Opzet en vorm dataset, gebruik van namen en tabellen (lijsten), gebruik van filters
 • Snel eerste inzichten door ordeningen
  • Draaitabellen en draaigrafieken, voorwaardelijke opmaak
 • Samenvatten van resultaten, kengetallen
  • Gemiddelde; mediaan; kwartielen; standaard deviatie; range;
 • Inzicht in processen door gebruik te maken van grafieken
  • Standaard grafieken als kolomdiagram, lijndiagram, taartdiagram, spreidingsdiagram
  • Speciale grafieken als histogram, box-en-whisker plot; pareto diagram; waterval grafiek; uitnuttings grafiek; eenvoudige thermometers
 • Meer inzicht in processen door toepassen van statistische analyse methoden
  • Correlatie; regressie; samenhang in kruistabellen
 • Inzicht in de belangrijke factoren in een proces via statistische proefopzetten
  • Introductie statistische proefopzetten

 De training wordt gegeven verdeeld over vier dagdelen, waarbij zo mogelijk de eigen inbreng van onderwerpen wordt gehanteerd voor het toepassen van deze methodieken.

Documentatie

 • Cursusmap
 • Boek ‘111 instrumenten voor kwaliteitsverbetering’ door A.D. Oosterhoorn
 • Uitgebreide documentatie Excel (2013)
<< Terug

Duur

4 dagen

Kosten

Op aanvraag

Deel deze training:
Meer weten over de training Basisstatistiek voor kwaliteitsmanagement (met Excel)?
U gebruikt een verouderde browser!

Werk uw huidige browser bij naar de laatste versie. Update mijn browser nu

×