Overzicht trainingen en workshops

Hieronder treft u ons overzicht met trainingen en workshops aan. Selecteer een categorie om enkel trainingen over een bepaald onderwerp te tonen. Staat er niet de training of workshop tussen of heeft u aanvullende vragen? Neem dan contact met ons op.

Basisstatistiek voor kwaliteitsmanagement (met Excel)

Veel kwaliteitsafdelingen zitten op een enorme berg data, waar zeer waardevolle informatie aan te onttrekken is. Maar in veel gevallen onbreekt de vaardigheid van data analyse en het inzicht wat precies met de data te doen en welke informatie deze in zich dragen. Daar zouden we veel meer mee kunnen doen.

Basismethodieken voor kwaliteitsmanagement

Om de kwaliteit van producten en diensten te borgen of te verbeteren is inzicht in het voortbrengende proces noodzakelijk. Om daar zicht op te krijgen moeten we op de één of andere manier de informatie over de werking van het proces boven tafel krijgen.

Lean Six Sigma Black Belt

In het kader van de Lean Six Sigma verbeterstrategie worden de grotere projecten uitgevoerd door de Black Belts. Daarnaast vervullen de Black Belt een belangrijke rol binnen de Lean Six Sigma verbeterstrategie. Zij ondersteunen het management bij het vormgeven van verbeterprojecten en vormen de pijlers van het Continu Verbeteren binnen de organisatie. Derhalve is alleen kennis van de methodieken niet voldoende, er wordt een compleet pakket van deze medewerkers verwacht.

Lean Six Sigma Green Belt

In het kader van de Lean Six Sigma verbeterstrategie worden de kleinere projecten uitgevoerd door de Green Belts. Meestal worden deze mensen opgeleid door de Black Belt, maar bij organisaties die onvoldoende capaciteit hebben of willen starten met Six Sigma op Green Belt niveau is uitbesteden van de opleiding een verantwoorde zaak.

Lean Six Sigma Yellow Belt

In het kader van de Lean Six Sigma verbeterstrategie worden de kleinere projecten uitgevoerd door de Green Belts. Meestal worden deze mensen opgeleid door de Black Belt, maar bij organisaties die onvoldoende capaciteit hebben of willen starten met Six Sigma op Green Belt niveau is uitbesteden van de opleiding een verantwoorde zaak.

Lean Six Sigma White Belt

Als er binnen de organisatie continu verbetert wordt via de Lean Six Sigma strategie, is het voor de medewerkers prettig als ze weten wat dat inhoud en op welke wijze zij daar mogelijk een bijdrage aan kunnen leveren.

Opzetten Kwaliteitsmanagement Scoreboarden

Een goed overzichtelijke rapportage in de vorm van de scoreboard maakt indruk en geeft ook inzicht. De opzet is daarbij dat nieuwe data toevoegen direct leidt tot aanpassing van de scoreboarden en niet tot ingewikkelde handelingen binnen Excel. Eenmaal opgezet moeten deze scoreboarden hanteerbaar blijven bij nieuwe data.

Product FMEA (toegepast op eigen product)

Een DFMEA (Design Failure Mode and Effect Analysis) of een product FMEA is een gestructureerde risico analyse van een product. Het opstellen van de DFMEA is een vast onderdeel van de productvrijgave.

Proces FMEA (toegepast op eigen proces)

Een PFMEA (Process Failure Mode and Effect Analysis) of een proces FMEA is een gestructureerde risico analyse van een proces. Het opstellen van de PFMEA is een vast onderdeel van de procesvrijgave.

Introductie Lean Manufacturing en flow management

Het accent van lean manufacturing ligt op het voorkomen van verspilling en het verkorten van doorloop- en reactietijden ofwel: het reduceren van alle activiteiten die geen toegevoegde waarde opleveren.
U gebruikt een verouderde browser!

Werk uw huidige browser bij naar de laatste versie. Update mijn browser nu

×